Panel Mülakatları

Panel Mülakatlarının en önemli özelliği birkaç kişinin katılım ile gerçekleşmesidir. Bu kişiler de genellikle insan kaynakları uzmanları ve yöneticileri, departman sorumlularından oluşmaktadır. 

Birebir mülakatlardan daha farklı değildir. Ancak birebir mülakat tekniğinde karşılıklı bir konuşma gerçekleşirken, panel mülakatlarında daha fazla kişi olduğu için sıralı sorular gelebilir. Üst üste gelen sıralı sorular karşısında soğuk kanlılığınızı korumanız ve stres durumunu kontrol altında tutmanız önemlidir.

Bu şekilde yöneltilen sorular ile mülakat sırasında yanlış ya da eksik bilgi verilen kısımların bir şekilde ortaya çıkartılması amaçlanır. Panel mülakatları bu üst üste gelen sorular ile birlikte stres mülakatını andırabilir. Farklı bakış açıları ile aynı sonuca ulaşılmaya çalışılır.

Bu mülakat tekniğinin özel bir hazırlanma süreci yoktur. Diğer mülakat sorularına ve mülakat sırasında yapılması gerekenlere göz atmak, yeterli olacaktır.