Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri en sık kullanılan mülakat teknikleri arasında yer almaktadır. Bu kadar çok tercih edilmesinin sebebi, en bilimsel ve objektif tekniklerden biri olmasıdır diyebiliriz.

Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri kullanılan mülakatlarda geçmiş iş deneyimleriniz ve yer aldığınız çalışmalarda nasıl davrandığınız, nasıl bir tutum sergilediğiniz anlaşılmaya çalışılır. Bu şekilde, geçmiş dönemlerde gösterdiğiniz davranışların ve performansların, gelecekteki çalışmalarınızda da devam edeceği düşünülür.

Mülakat sırasında daha önceki çalışmalarınız ile ilgili örnekler vermeniz istenir ve bahsettiğiniz örneklerde nasıl bir tutum sergilediğiniz gözlemlenmeye çalışılır. Yetkinlik bazlı mülakat tekniklerinde yer alan yetkinlik kelimesi, sizin bilgi, birikim ve davranışlarınızı ifade etmektedir. Yaşadığınız olaylar üzerinden örneklerle giden bu mülakatlarda içerisinde bulunmadığınız hayal ürünü örnekler vermemeniz gerekmektedir. Örnek verdiğiniz durum ya da işler ile ilgili, İnsan Kaynakları uzmanının soracağı sorular fazlalaştıkça dürüst davranmadığınız anlaşılabilir. 

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri için Örnek Soruları burada görebilirsiniz:

 • Bize yazdığınız detaylı bir rapordan bahseder misiniz?
 • Bu raporu yazarken ne gibi sorumluluklar aldınız?
 • Bu projede sizinle beraber çalışan kimler vardı? Unvanları nelerdi?
 • Raporu yazarken hangi yöntemleri kullandınız? Kullandığınız özel bilgisayar programları nelerdi?
 • Raporu kime sundunuz ? Nasıl sonuçlandı?

Yetkinlinleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Esneklik
 • Bütünü Görebilme
 • Değişime Açıklılık
 • Yaratıcı Olma
 • Karar Verme
 • İkna